Öğrenciler kulübümüzde sadece film ve belgesel izlemezler; izledikleri film ve belgesellerle muhakeme yeteneklerini geliştirerek sözlü iletişime geçerler, olayları çok boyutlu inceleme fırsatı bulurlar ve izlenilen film sonunda düşüncelerini paylaşarak bir sonuca varırlar.
Böylelikle biz film, belgesel kulübü olarak Öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmeyi, genel kültürlerini artırmayı, muhakeme ve empati yeteneklerini geliştirmelerini amaçlıyoruz.

Menü