GRAFİK TASARIM KULÜBÜ

  1. Başlangıç
  2. GRAFİK TASARIM KULÜBÜ

Grafik tasarım bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreçtir.

Grafik Tasarımı kulübümüz de, Eğitimin her aşamasında bilim, teknoloji ve sanatsal değerler doğrultusunda özgünlük, anlatım gücü, bilimsel metodun uygulanması, çözümleme ve malzeme kullanabilme becerisi doğrultusunda eğitim verilecektir.

Kulübümüzün amacı; öğrencinin araştırma, bulma, uygulama, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini içeren bilimsel araştırma yöntemleri ile kazandıkları bu yeteneklerini sanat ve endüstri alanında uygulamaları hedeflenmektedir.

Grafik tasarım kulübü, temel sanat kavramları ve grafik tasarımlarında bu kavramların uygulama ve sentezlerini, çeşitli grafik tasarım problemlerinin çözümüne yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Derslerde teorik ve uygulamalı konular ele alınmakta ve bunlar atölye çalışmaları ile desteklenmektedir.

Menü