Özel Beysukent ilkokulu, mutlu bir çocuğun öğrenme konusunda daha aktif olacağına inanır ve eğitim sistemini bunun üzerine temellendirir. Okul hayatına ilk adımını atan çocuklarımızın profesyonel kadromuzla, doğal fiziki koşullarımızla, dünya standartlarını takip eden sistemimizle maksimum gelişimleri sağlanır. Akademik temellerin atıldığı bu yıllarda sosyal becerilerinde gelişmesi için etkin branş derslerimiz ve sosyal kulüplerimiz yer almaktadır. Branş derslerimiz ve sosyal kulüplerimiz her öğrencinin kendi ilgi ve yeteneğini keşfedebileceği çeşitlilikte düzenlenmektedir. Özel Beysukent ilkokulu birebir rehberlik sistemiyle çocukların kendilerini tanımalarına fırsat tanır. Öğrenciler ve velilerle yapılan birebir görüşmeler çocuklarımızın takibi açısından önemlidir. Böylece bir üst basamak olan ortaokul ve lisede kendini tanıyan, akademik olarak başarılı, problem çözme becerileri gelişmiş, öz güvenli bireyler yetişmiş olur.

Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.
A. North Whitehead İngiliz bir matematikçi ve filozoftur.
Menü