İSTENMEYEN DAVRANIŞLARIN ÇÖZÜMÜNDE ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ

  1. Başlangıç
  2. İSTENMEYEN DAVRANIŞLARIN ÇÖZÜMÜNDE ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ

ÖĞRETMEN SEMİNERİ

Çocuklarda istenmeyen davranışları azaltmak için kullanılan 3 yöntem vardır. Müdahaleci Yöntem, Müdahaleci Olmayan Yöntem ve Etkileşimsel Yöntem.  Her iki yöntemi harmanlayan Etkileşimsel Yöntem çocuğun sınıfa, okula aidiyet duygusunu geliştirir, çocuk kendini değerli hisseder, böylelikle istenmeyen davranışları azaltır. Bu konulara değindiğimiz öğretmen seminerlerimizde farklı yöntemler öğrendik ve farklı bakış açılarına yer verdik.

Menü